16 Mac 2009

sk kebor besar telah mengadakan motivasi skor 5A kepada pelajar dan ibu bapa murid tahun 6 pada 12 mac 2009